Filmprogram

Tomt? Nytt program kjem snart!

Bli medlem!

Medlemskap er nødvendig for å delta på filmklubben sine filmvisingar.

Vi viser film om lag ein gong i månaden, i periodane august-desember og januar-mai. I tillegg kan det dukke opp enkeltvisingar i samband med ulike arrangement.

Som medlem kan du også få høve til å påverke klubben sitt arbeid. Kan det til dømes vere interessant å sitte i gruppa som vel ut filmar til neste halvår?

Medlemskap kjøper du når du bestiller billett til ei filmvising, eller ved å fylle ut skjemaet på denne sida.

Les meir om filmklubbar på filmklubb.no